من یک دختر مسلمانم

خدایا خامی اگر کردیم حامی باش تا همیشه... :)

اهم توجه شما رو به آخرین پست این وب جلب می نمایم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

خسته بودم ولی متوجه نبودم !

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

تو دورهمی رکورد زدم!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

بهش رای نمیدم چون

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

پرروتر از من فقط منم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

نمیدونم بگم شب خوبی بود یا نه

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! ٢

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

چهار در یک

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

هوراااا خاله شدم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

وقتی قلب اولت میره پیش قلب دومت!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
درباره من
پــروردگـارا!
بـالهـایمـ گمـ شـده انـد؛
تـو دریایی و من تکه چوبی...
بـدون تــو نیستمـ و حـرکت؛
بـرایمـ بـی معنیست
پــس مــرا ببــر بـه هــر سمتـی
که رضـایت هست
مـن مطیعمـ ... مطیــــع!

+

کـافـر خـوش رو
از مـومـن تـرش رو
نـزد خـدا مـحـبـوب تـر اسـت
"امـامـ رضـا (ع)"

+

التماس دعای فرج
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان