دخترم !
بیست و چند سال سن دارم !
مهر نود و شش بعد چند سال ترک تحصیل شروع کردم درس خوندن ؛ زیست شناسی سلولی و مولکولی میخونم
حس میکنم خود واقعیم گم شده و دارم دنبالش میگردم ! پیداش کردین بهش بگین برگرده لطفا
بیشتر از این رو از نوشته هام میتونین بشناسین