می خواهم فاطمه باشم

می خواهم فاطمه باشم

مژده ای دل که مسیحـا نفسی می‌آیـد
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
از غـم هجر مکن نـاله و فـریــاد کـه مـن
زده‌ ام فـــالـی و فریـــاد رسـی مـی‌آیـد

بایگانی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

1. مدار صفر درجه _ علیرضا قربانی