سلام برای درس آزمایشگاهم جواب چندتا سوال رو باید پیدا کنم کسی میتونه کمکم کنه؟ سوالات ایناست:

1. عموما چه نوع اسفنج هایی تولید ژمول میکنند؟
2. لاروهای اسفنج ها کدامند؟ (6 مورده باید نام ببریم و یکم توضیح بدیم)
3. درباره انواع اسپیکول ها جنس و نحوه تشکیل شون توضیح دهید
4. لارو آمفی بلاستولا و پارانشیمولا در دوره جنینی یکسانند اما یک اتفاق باعث تفاوت و تمایز آنها میشود ، آن چیست؟

برای کلاس تئوریش هم دنبال یک کتابم که مفصل در مورد ماهی های دهان گرد توضیح داده باشه اگه میشناسید معرفی کنید لطفا.