١. یکسری ها باید همیشه باشن حتی اگه کم باشن همیشه بودن شون حیاتیه مثل وجود دوستای خوب؛ به خصوص قدیمی. چون به هر حال شاید یه دوست جدید رو بتونی گول بزنی نذاری متوجه شه داری گریه میکنی ولی یه دوست قدیمی حتی از پشت صفحه چت میتونه بفهمه و زنگ بزنه بهت بعد چون دوست قدیمی خیلی خوب میشناسه آدمو میدونه نیاز نداری دلداری داده شی نیاز داری دور شی از ماجرا و برای همین حرصت میده! از مرتضاش میگه و تو حرص میخوری که چرا این مرتضی و اون مرتضی جفت شون حیف نونن نه مرتضی!
٢. وسطای حرف زدن هاتون انقد خوب میشی که لباس هاتو بعد یک هفته جمع میکنی و میذاری تو کشو در همون حین هم میفهمی مرتضی اهل کدوم شهره و عین گربه داستان آلیس در سرزمین عجایب یه لبخند مرموز بزرگ میزنی و بعد پقی از خنده میترکی چرا؟ چون دقیقا چند وقت قبلش یکی ازت پرسیده بود از مردم کجا بدت میاد؟ تو نگفته بودی فلان جا چون اصلیت مرتضی رو نمیدونستی و خوشحالی که نمیدونستی اون فرد رو ترور نکردی
٣. میدونی مریضه دست خودش نیست گاهی بخاطر بیماریش کارهای عجیب میکنه حتی ممکنه کنترلش رو از دست بده و تو رو بزنه و میدونی صبحش یادش نیست و خیلی شیک میگه سلام عزیزم و بغلت میکنه با این حال نمیتونی ازش دلخور نشی و بعدا صبح که بغلت میکنه پشیمون میشی ولی تصمیم میگیری باز شبا در اتاقت قفل باشه 
۴. وقتی ناراحتی میفهمی چقدر برای دوستات عزیزی من چی بگم به کسی که میگه میخوای بیای پیش من؟ چطوری قربونش نرم که همیشه با آغوش باز پذیرای منه یا خل و چلی که میگه درسته مردود شدم تو امتحان رانندگی ولی باور کن افسر منو رد کرد بیام دنبالت با ماشین بابا بریم کهف؟ میشه نمرد براشون؟
۵. یکی یه پست گذاشته جذاب خیلی خیلی جذاب حیفه از دست بدین حتما برین بخونیدش