شهادت باب الحوائج، امام موسی کاظم رو تسلیت میگم

حالا که امروز روز شهادت باب الحوائج هست و روایت داریم که :

"خداوند به موسی فرمودند:

با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!

موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟

خداوند فرمود:

به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای... " 

برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه