آقا ما یه شکری خوردیم دوشنبه نرفتیم سرکلاس آزمایشگاه حالا ایشون در نهایت خباثت و ملعونیت یه مشقی داده بیا و ببین سه تا سوال داده! جواب سوال یکش بعلاوه مقدمه جواب سوال دو شده 5 صفحه!!! خواسته برای هر سوال مقدمه متن و نتیجه گیری داشته باشیم خب لعنت آمون بهت بیاد بشرررررر لامصب فقطم تا ششم فروردین وقت داده و گرنه 4 نمره ی پایانی مون پر!!!
بعدم من پاچه خواری دوست ندارم اما این بار پاچه خواری هم کردم ازش دیگه داشت وارد معقوله ی خیلی داغونی میشد از شدت پاچه خواری میرفت توی ... که بیخیال شدم وقتی جواب نمیده بره گم شه میخواستم فحش ندم جزو تمرین های فاطمه شدنم بود ولی فحشی نبوده بهش نداده باشم امروز!