امروز اولین روز انتخاب واحد دانشگاه ماست و اولین چیزی که خودنمایی میکنه عکس زیر هستش!
حس کامیکازه های ژاپن رو دارم! چرا؟ چون هیچ کس جز عباسی لعنت الله علیه شیمی یک برنداشته و خب بعد از کلی مشورت با رفیق جان دیدم بهتره که خر شم باز گوش و دم و سم درآرم و با عباسی لعنت الله علیه درس بگیرم ولی این بار سعی کنم صبوری نموده دعوا نکنم باهاش و اگه تو ایام حذف و اضافه میشد برم با استاد دیگه بگیرم برم بگیرم اگه هم نه که امیدوار باشم سر ترم گذشته باهام لج نکنه ان شاء الله ...