توی وب ماه و ماهی گفته بودم آنه تنها دهه هشتادی ای هستش که میتونم باهاش دوست باشم از ویژگی های عجیب و دوست داشتنی آنه این که من هر وقت از بیست و چهار ساعت شبانه روز حالم خوب نباشه آنه انگاری که دوربینی چیزی کار گذاشته باشه ! یا خیلی دلش به دل من متصل باشه مثل یک خواهر دو قلوی برره ای با نزدیک به ده سال اختلاف سنی سریعا متوجه میشه و بهم پیام میده و نمیشه بهش دروغ گفت! نمونه اش همین دیشب که داشتم گریه میکردم یهو آنه پیام داد حالم رو پرسید البته دیشب جالب بود یهو هلما هم پیام داد ولی خب هلما رو پیچوندم! 
+ یک توصیه ی خواهرانه به پسرهای خواننده وب (این رو میگم چون دیشب یکی از پسرهای بیان گفت طبیعیه اونم با کسی که دوستش داشته این کار رو کرده و ممکنه شمام بکنین یه وقت) راه برای لوس کردن خودتون و جلب توجه زیاده خیلی هم زیاده و بدترینش اینه که بخواین با حرف نبودن تون شخص مقابل رو امتحان کنین یا همون لوس کنین سه حالت وجود داره یا دختر واقعا دوست تون داره بهم میریزه و نمیتونه مخفی کنه یا دوست تون نداره و دلیلی نمی بینه جلوی شما فیلم بازی کنه که دوست تون داره پس خیلی شیک میگه باشه خداحافظ و اینجوری اگه نیت تون لوس کردن تون بوده و دختر رو دوست دارین خودتون جوری نابود میشین که باید تو کتاب ها بنویسن حالت سوم دختر دوست تون نداره ولی به دلیلی میخواد نفهمین نمایش بازی کردن خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میکنین هستش خیلی راحت تر و در کل کار جالبی نیست چون یا دل می شکنین یا دل تون میشکنه یا گول میخورین پس آدم باشین با تشکر !