بله دوستان میفرمایند جانوری و گیاهی پاس نکردن البته جانوری رو یکی شون پاس نکرده گیاهی رو اون یکی! بعد شیمی هم که همگی افتادیم بعد جفت شون اندیشه افتادن منم فیزیک رو افتادم و جمیعاً خاک برسرمون واقعاً!
بعد گیاهی رو قرار شده اونی که افتاده با استاد جان من بگیره اونی که جانوری رو افتاده با همون سیادت جان بگیره شیمی رو هم اگه اونایی که میخوایم ارائه بدن با اونا بگیریم بعد همگی دست به دعا شدیم بتونیم اندیشه اخلاق یا قانون اساسی رو با هر کسی جز ذوالجلالی بگیریم که لامصب انگار خود کابوس بزرگه و برای آزمایشگاه ها قرار شده بیخیال نمره شده برای کسب دانش و ریختن بیشتر ترس از جانوران عزیز با آقای جنگ خواه بگیریم و همون طور که از اسمش معلومه بسیار جنگ طلبن! اصلا یک توصیفاتی ازش میکنن نابودگر ولی چون سیادت جان میگن جنگ خواه عالیه ما هم گوش مخلمی و سم در آوردیم و میخوایم که با جنگ خواه جان درس برداریم فقط نمیدونم چرا نیکوروان برخلاف اسمش روانپریش میزنه؟ و قراره از صبح یازدهم سر سایت چنبره زده که ساعت سه با این مواجه نشیم که ای بابا چرا همه استاد خوبا تکمیل ظرفیت شدن و هر چی خل و چله مونده؟!
و در نهایت نتیجه میگیریم که انتخاب واحد خر است!