این چند وقت خیلی بیشتر عصبی میشم و خیلی زیاد حساس و لوس شدم به حدی که واقعاً خودم از دست خودم خسته شدم. البته سعی میکردم از تکنیک یک دوستی استفاده کنم و عصبانیت و ناراحتیم از افراد رو خیلی هم بروز ندم اما متاسفانه هر چقدر هم سعی میکردم تجسم کنم فلانی رو کوبیدم تو دیوار یا آینه پشت سرش و آینه پرخون شده! به حد کفایت بهم آرامش نمیداد و فرد خاطی! رو داعش طور منهدم میکردم تا اینکه خیلی اتفاقی با بازی زیبا و جذاب Last Day On Earth آشنا شدم.
بازی هم به این شکل هستش که مثلا سال ۲۰۲۷ شده و ویروسی تو زمین پخش شده که هر کسی بهش مبتلا میشه تبدیل میشه به یک زامبی! بعد موقعی که بازی شروع میشه حکما شما آدمی هستی که خدا از بهشت رونده شما رو! به همون شدت بی وسیله و حتی لخت بعد باید برای خودت از رو زمین سنگ و چوب برداری و ابزار بسازی برای کشتن زامبی ها، قطع درخت، خرد کردن سنگ معمولی و سنگ معدنی ای که توش آهن هست بعد بری از سرزمین خودت بیرون و از سرزمین های اطراف حتی سرزمین سایر بازیکنان وسیله های مورد نیازت رو پیدا کنی و هی خونه ات رو ایمن سازی کنی! 
حالا من این بازی رو نصب کردم و زامبی چاق ها رو به نیت عباسی لعنت الله علیه میکشم و لذت میبرم هر وقتم هر کسی هم باعث ناراحتی و عصبانیتم میشه تو ذهنم یکی از زامبی های هم هیکل با اون فرد رو در نظر میگیرم و زامبی رو به نیت شخص میکشم و دیگه با کسی بحث نمیکنم دعوا نمیکنم خونسرد و با آرامش به زندگی ادامه میدم.
این هم منم داشتم میرفتم سرزمین همسایه رو غارت کنم کوله و انبارم رو خالی کردم جا کم نیاد!